Prawa Autorskie

Copyright © MajewskiBC.

Zawartość stron w tej domenie oraz nazwa domeny podlega ochronie prawnej. Dokumenty, artykuły, grafiki, skrypty i inne pliki tworzące serwisy na tej domenie stanowią własność MajewskiBC lub zostały wykorzystane za zgodą ich właścicieli.

Kopiowanie i rozpowszechnianie jakąkolwiek metodą poligraficzną czy elektroniczną zawartości jaki i całości tego serwisu www jest zabronione, chyba że zostało inaczej uzgodnione z MajewskiBC.

Pojedyncze dokumenty publikowane przez MajewskiBC w ramach tego serwisu www mogą zawierać inne notki o prawach autorskich związane z tymi dokumentami.

 

Dodano 05-03-2016 prez Admin